<link rel="stylesheet" href="master/css/skel-noscript.css" /><link rel="stylesheet" href="master/css/style.css" /><link rel="stylesheet" href="master/css/style-desktop.css" />


Umre Turları | 2015 Umre Turları | Umre Fiyatları | Hac Fiyatları | 2015 Hac Turları | Hac İbadeti |

2015 Umre Turları
Umre; senenin her günü, hac zamanından beş günden başka, ihramla yapılan, tavaf, sa’y yapmak ve saç kesmektir.

Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir. Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır.
Umre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah`ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Umre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Umre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır. Hanefîler, Resûlüllah Efendimizin:
"Hac farzdır, Umre ise tatavvudur" hadîs-i şerîfini delil olarak almışlar ve umrenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.
Hac için gerekli bütün şartlar Umre için de gereklidir. Umre yapmak için muayyen bir ay yoktur. Senenin her ay ve gününde yapılır. Yalnız arefe günü ile Kurban bayramının 4 gününde yapılması mekruhtur. Umreye giren kimsenin yapacağı işler, ihramlı olarak Kâbe`yi tavaf ve Safâ ile Merve arasında sa`y etmek, bundan sonra da traş olarak ihramdan çıkmaktır. Umrenin bir rüknü vardır, o da tavaftır. İhram Umrenin şartıdır. Vâcibleri ise, Safâ ile Merve arasında sa`y ve traş olmak, yahut saçlarını kısaltmaktır. Umre, tavafın en az 4 şavtı yerine getirilmeden önce cima` yapılırsa bozulur.